Jesus.no

Den nikenske bekjennelse

Jeg tror på én Gud, den allmektige Fader, Skaper av himmel og jord, av alt synlig og usynlig.

Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før all tid. Lys av Lys, sann Gud av sann Gud, født og ikke skapt, av samme vesen som Faderen, ved Hvem alt er blitt til. Som for oss mennesker og for vår frelses skyld steg ned fra himmelen og ble kjød av den Hellige Ånd og Jomfru Maria og ble menneske. Som ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet, og som stod opp igjen på tredje dagen ifølge Skriftene, og fór opp til himmelen og sitter ved Faderens høyre hånd, og som skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, på Hvis Rike det ikke skal være ende.

Og på den Hellige Ånd, Herren og Livgiveren, som utgjør fra Faderen, og som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges, som talte ved profetene.

Og på én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke. Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse. Jeg forventer de dødes oppstandelse og den kommende verdens liv.

Se mer av Jesus
Jesusfilmen

jesus

Nå kan du se hele Jesus-filmen online. Filmen krever at du har installert Real-player på maskinen og at du har bredbånd.

SE FILM

(Copyright: Campus Crusade for Christ og Warner Brothers.)


Tips en venn
Ditt navn Din venns email
 


All kopiering, reprodusering, videre bearbeidelse eller lignende som helt eller delvis bygger på innholdet i disse tjenester, sider eller katalogsamlinger er strengt forbudt iht lov om opphavsrett uten særskilt skriftlig tillatelse fra Kingdom Holding AS. Alt innhold er © copyright Kingdom Holding AS.

 
> TIL FORSIDEN
Powered by Cornerstone